Manipulační poplatek za změnu COVID-19 /individuální klienti


STANOVISKO CK ALBION MORAVIA s. r. o. K SITUACI TÝKAJÍCÍ SE KORONAVIRU COVID 19 A S NÍM SOUVISEJÍCÍCH OPATŘENÍ NAŘÍZENÝCH VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

Vážení klienti, úvodem našeho prohlášení bychom Vám chtěli poděkovat za důvěru, kterou nám pravidelně prokazujete a vkládáte do nás při výběru cestovní kanceláře, která organizuje výjezdy za jazykovým vzděláváním již téměř 30 let.
Bohužel v letošním roce zasáhla vyšší moc a nastala situace, kterou neočekával nikdo z nás. Zaměstnanci naší cestovní kanceláře Vámi objednané výjezdy do zahraničí připravili s nejvyšším možným nasazením, ale bohužel situace týkající se epidemie koronaviru nám i Vám značně zkomplikovala život a zabránila nám na jaře 2020 naši práci dotáhnout do zdárného konce. Jak se bude vyvíjet situace od 1.6.2020 se můžeme zatím jen dohadovat.

Vzhledem k tomu, že výjezdy jsou z 90% připravené a hotové, nabízíme všem klientům přesuny termínů zájezdů na podzim 2020 či na rok 2021. Cestovní kancelář veškeré své závazky vůči klientům splnila a výjezdy připravila, bohužel situace, která nastala a s ní spojená nařízení vlády České republiky odjezdy na jaře 2020 znemožnila.  Cestovní kancelář tedy necítí zodpovědnost za zrušení výjezdů a tím, že klientům nabízí náhradní termíny k vycestování se snaží svým závazkům dostát.

Protože jsme především lidé a chápeme, že řada z Vás se nyní ocitla v těžké existenční situaci, rozhodli jsme se, že klientům, kteří i přes nabídku náhradního termínu odstoupí od smlouvy, nebudeme účtovat stornopoplatky v aktuální výši dle smlouvy a podmínek dodavatelských zahraničních partnerů/škol, ale přistoupíme pouze k účtování přímých prokazatelných nákladů jako je letenka, pojištění, návazná doprava + manipulační poplatek ve výši 500 Kč. Tato částka pokrývá náklady, které cestovní kancelář musela doposud s přípravami výjezdů vynaložit (telefony, internet, platy zaměstnanců CK).

Věříme, že náš postoj pochopíte. Zároveň bychom Vás rádi požádali o shovívavost a trpělivost vůči našim zaměstnancům, kteří se stejně jako Vy museli téměř ze dne na den stát nejen pracovníky holdingu ALBION Travelling and Education, ale i učiteli, kuchaři a především rodiči na plný úvazek, protože stejně jako Vaše děti i ty jejich zůstaly z důvodu uzavření základních a mateřských škol ze dne na den doma a i oni všichni stejně jako Vy pracují jak jen jim jejich možnosti v této ztížené situaci dovolí.

Závěrem bychom Vám velice rádi poděkovali za přízeň, kterou jste nám až doposud každoročně projevovali a věříme, že až tato pro nás všechny těžká a nepříjemná situace pomine, tak se na nás opět s důvěrou obrátíte a my jako vždy vynaložíme všechny síly, abyste s našimi službami byli opět spokojení.

S úctou,
Gajdošík Boris
------------------------------------------------------------

Doc. Ing. Boris Gajdošík, CSc. , jednatel společností holdingu ALBION Travelling and Education

Více informací: zahraniční individuální výjezdy a Erasmus+ TEL.: Dolejší Pavlína 608 111 599