UNIQA připojištění COVID-19


NOVINKA  od 1.12.2022

UNIQA BONUS v ceně pojistného:
UNIQA uhradí v případě povinného umístění pojištěného do karantény v zahraničí náklady na ubytování a stravování až do výše 2 500 Kč na jednu osobu a jeden den. Maximálně však 30 000 Kč. Zároveň uhradí náklady na návrat po ukončení nařízené karantény až do výše 20 000 Kč na jednu osobu.
Pojistnou událostí z pojištění stornovacích poplatků je také preventivní karanténa pojištěného v souvislosti s COVID-19, která mu byla nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví před nástupem cesty a která zasahuje do původně plánovaného termínu cesty. Uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Více zde: https://www.jazyky-albion.cz/pojisteni