Pojištění

Nabízíme kvalitní služby pojišťovny UNIQA - vhodné pro služební cesty nemanuální činnosti a pro výjezdy na zájezdy se studiem jazyků.

Pojištění na cesty a pobyt v zahraničí (sazby Evropa): POZOR od 14.12 2020 nové 

Vztahuje se pojištění UNIQA na COVID-19?

Pojištění, které vám ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA nabízíme, se vztahuje vždy na onemocnění COVID-19:
Sazba A,B,C: UNIQA v základním pojištění pokrývá náklady na léčbu v zahraničí v souvislosti s onemocněním pojištěného, včetně onemocnění COVID-19
Sazba A,B,C: UNIQA kryje náklady, které pojištěnému vzniknou v souvislosti s karanténou v zahraničí
a) s indikací onemocnění COVID-19, kteří se léčí (jsou v karanténě/izolaci)
b) bez indikace onemocnění COVID-19/neprokázal se, ale uvalena karanténa
POZOR b) jen s připojištěním „P“ PANDEMIE COVID / sazba 32 Kč/den – možno sjednat k sazbě A,B,C
Sazba A,B,C: náklady, které vzniknou v důsledku zrušení plánované cesty před nástupem na cestu, pokud pojištěný onemocní covid-19, případně je pojištěný spolucestujícím jiného pojištěného s pozitivní indikací na COVID-19 /cestující společně tj. na jedné pojistné smlouvě/.
Prostá karanténa před nástupem na cestu není předmětem pojistného plnění z pojištění storna – tj. bez indikace onemocněním COVID-19 není součástí krytí pojištění UNIQA z pojištění storna.

POZOR: V případě sjednání pojištění UNIQA VPP2020 dle platných podmínek: pojištění nevylučuje krytí nemoci COVID-19 a to ani z důvodu zařazení do tzv. „červené země“ na vládním semaforu uvedeném na www.mzv.cz

UNIQA A - EXCLUSIVE K7S: 66 Kč/den - včetně storno s limitem 60 tis.Kč
UNIQA B - K5S:
32 Kč/den - včetně storno s limitem 15tis. Kč 
UNIQA C - EXCLUSIVE K6S: 45 Kč/den - včetně storno s limitem 30tis. Kč
Pojištění storno poplatků je vždy se spoluúčastí 20% ! 

PŘEHLED POJIŠTĚNÍ ke stažení ZDE

ČP - samostatné pojištění storno letenky s 0% spoluúčastí - nutno sjednat a uhradit společně v okamžiku nákupu letenky (není možno objednmat jako součást celého pobytu/zájezdu, ale jen při nákupu samostatné letenky):
letenka do 10 000 Kč / cena 400 Kč
letenka do 50 000 Kč / cena 850 Kč

UNIQA "P" PANDEMIE COVID připojištění Evropa Připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie 
k sazbě K5S/K6S /K7S: 32 Kč/den
Náklady na ubytování: 10 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu:10 000 Kč
Rozsah připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie pro cestovní kanceláře
Pojistitel uhradí nad rámec VPP následující náklady v souvislosti s pandemií / epidemií:
1) Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény:
- v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem
Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno maximálně do doby ukončení karantény.
2) Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě
- karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem
Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě. 
3) Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.
4) Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).
Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění. 


Co je u nás nového

Malta - uzavření škol od 14 July 2021 - online

Maltská vláda v 16:30 dne 9.7.2021 oznámila, že uzavírá dočasně maltské jazykové školy od 14.7.2021. Školy budou od 14.7.2021 provozovat online výuku, ubytování pro studenty bude zajištěno. Od 14.7.2021…

COVID-19 podmínky pro cestování

CESTOVÁNÍ - PODMÍNKY www.mzv.cz Pravidla cestování osob očkovaných v ČR do okolních států ZDEPodmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19 ZDEPřehled podmínek ke vstupu…

Všeobecné podmínky - nevratná záloha od 15.4.2021

S platností od 15.04.2021 vstupují v platnost nové všeobecné podmínky: ZDEALBION si účtuje nevratnou odčitatelnou zálohu na objednání pobytu v zahraničí ve výši 5 000 Kč (u vybraných škol…

IELS Malta sleva do 31.3.2021

Rezervace do 31.3. a úhrada zálohy ve výši 2 000 Kč = sleva: bez registračního poplatku za výuku a ubytování a bez sezonního příplaku na výuku v době sezony B, více o škole ZDE: https://www.jazyky-albion…