Pojištění

Nabízíme kvalitní služby pojišťovny ČP, UNIQA - vhodné pro služební cesty nemanuální činnosti a pro výjezdy na zájezdy se studiem jazyků.

NOVINKA od 28.7.2020
UNIQA COVID připojištění Evropa / k sazbě K5S/K6S / 30 Kč/den
Připojištění pro případ COVID-18 či jiné pandemie 
Náklady na ubytování: 10 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu:10 000 Kč
Rozsah připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie pro cestovní kanceláře
Pojistitel uhradí nad rámec VPP následující náklady v souvislosti s pandemií / epidemií:
1) Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény:
- v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem
Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno maximálně do doby ukončení karantény.
2) Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě
- karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem
Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě. 
3) Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.
4) Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).
Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Pojištění na cesty a pobyt v zahraničí (sazby Evropa):

UNIQA K5S: 28 Kč/den - včetně storno s limitem 15tis. Kč 
UNIQA K6S: 39 Kč/den - včetně storno s limitem 30tis. Kč
UNIQA – EXCLUSIVE K7S: 57 Kč/den - včetně storno s limitem 60 tis.Kč
ČP paušál / do 90 dnů pobytu: 990 Kč, s limitem na storno 100tis.Kč

Pojištění storno poplatků je vždy se spolúčastí 20% ! 

Samostatné pojištění storno letenky s 0% spoluúčastí - nutno sjednat a uhradit společně v okamžiku nákupu letenky (není možno objednmat jako součást celého pobytu/zájezdu, ale jen při nákupu samostatné letenky):
letenka do 10 000 Kč / cena 400 Kč
letenka do 50 000 Kč / cena 850 Kč

Výše uvedené pojištění je rovněž vhodné pro služební cesty namenuálního charakteru.
Ke stažení ZDE

POŽADAVKY NA ODÚČTOVÁNÍ A REFUNDACI POJISTNÉHO
1) Refundace pojistného je možná pouze tehdy, pokud zájezd ruší CK z důvodu nemožnosti jeho realizace v nejbližších termínech - současné uzavření hranic. Klientovi nenáleží pojistné, pokud ODSTUPUJE od smlouvy z důvodu obav konání cesty v letních měsících. Výjimkou je vystavení VOUCHERU, kdy vracíme pojistné, aby bylo možné sjednat pojištění v nově vybraném termínu.
2) Zdůrazňujeme, že žádosti o zrušení pojištění musí být předkládány minimálně 24 hodin před nástupem na cestu. Při pozdějším předložení požadavku nelze zaručit refundaci pojistného.
3) Změny počátku a konce pojištění upřednostňujeme, pouze pokud je známý skutečný termín nové cesty a požadavek je předložen minimálně 1 den před původním termínem nástupu cesty. Není-li nový termín známý, nelze změnu zrealizovat a pojištění musí být zrušeno a refundováno. Je to současně opatření, které by mělo později zabránit dalším chybám při opravování fiktivního termínu na skutečný termín. Fiktivní termín cesty neumožňuje přesně ohraničit začátek a konec pojistné ochrany storna.
4) Nové pojištění je možné sjednat pouze k zájezdům, ke kterým CK uzavřela dodatek ke smlouvě o zájezdu s jednoznačně stanoveným novým termínem jeho konání.
5) Uzavření dodatku ke smlouvě s novým termínem cesty je rovnocenné jako uzavření nové smlouvy o zájezdu a vzniká povinnost sjednat nové pojištění v den uzavření dodatku, neboť plná cena zájezdu již byla uhrazena (viz pojistné podmínky nebo smluvní ujednání).


Co je u nás nového

UNIQA připojištění COVID-19

NOVINKA  - UNIQA COVID připojištění Evropa / s sazbě K5S/K6S / 30 Kč/denPřipojištění pro případ COVID-18 či jiné pandemie Náklady na ubytování: 10 000 KčNáklady na náhradní dopravu:10…

Manipulační poplatek za změnu COVID-19 /individuální klienti

STANOVISKO CK ALBION MORAVIA s. r. o. K SITUACI TÝKAJÍCÍ SE KORONAVIRU COVID 19 A S NÍM SOUVISEJÍCÍCH OPATŘENÍ NAŘÍZENÝCH VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Vážení klienti, úvodem našeho prohl…

Akreditované kurzy AJ pro učitele ZŠ/SŠ BRNO

PRO UČITELE 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ              Počet hodin: 32 vyučovacích hodin         Cena: 4 500 Kč při minimální účasti 5 osob    Term…

Bonus 100 GBP pro učitele

Studijní a poznávací zájezdy pro školní kolektivy. BONUS PRO UČITELE: objednejte zájezd do 30.11.2020 s výjzdem jaro 2021 a získejte bonus ve formě kapesného 100 GBP! Nabídka zájezdů zdeANGLIE • SKOTSKO …