Pojištění

Nabízíme kvalitní služby pojišťovny ČP, UNIQA - vhodné pro služební cesty nemanuální činnosti a pro výjezdy na zájezdy se studiem jazyků.

Dnem 2. 6. 2020 byla zrušena všechna omezení týkající se pojistných produktů obsahujících storno. Všechny pojistné produkty v programu jsou nadále platné bez omezení. Stejně tak zůstávají v platnosti všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání. Je však třeba brát na zřetel, že není možné uplatnit storno z důvodu nových ohnisek šíření epidemie. Tyto případy nejsou pojistnou událostí, případně jsou z pojistného plnění vyloučeny. GČP bere na vědomí případné časové rozdíly mezi datem vystavení letenek (prodeje zájezdů) a datem sjednání pojištění.

Věnujte pozornost informacím, které se týkají pojištění léčebných výloh a repatriace. Je možné, že se v některé zemi situace změní a klient se nakazí a vyhledá lékařskou pomoc. Informace k postupu pojišťoven uvádíme na úvodní stránce programu, která se vám otevře vždy, když spustíte program. Protože se nezměnily pojistné podmínky, jsou pojišťovny povinny poskytnout pojištěným pomoc při náhlém a nečekaném onemocnění v zahraničí. Do náhlého a nečekaného onemocnění spadá i případná nákaza virem v zemi, do které mohl klient vycestovat a ve které neplatila omezení vstupu.

POŽADAVKY NA ODÚČTOVÁNÍ A REFUNDACI POJISTNÉHO


1) Refundace pojistného je možná pouze tehdy, pokud zájezd ruší CK z důvodu nemožnosti jeho realizace v nejbližších termínech - současné uzavření hranic. Klientovi nenáleží pojistné, pokud ODSTUPUJE od smlouvy z důvodu obav konání cesty v letních měsících. Výjimkou je vystavení VOUCHERU, kdy vracíme pojistné, aby bylo možné sjednat pojištění v nově vybraném termínu.
2) Zdůrazňujeme, že žádosti o zrušení pojištění musí být předkládány minimálně 24 hodin před nástupem na cestu. Při pozdějším předložení požadavku nelze zaručit refundaci pojistného.
3) Změny počátku a konce pojištění upřednostňujeme, pouze pokud je známý skutečný termín nové cesty a požadavek je předložen minimálně 1 den před původním termínem nástupu cesty. Není-li nový termín známý, nelze změnu zrealizovat a pojištění musí být zrušeno a refundováno. Je to současně opatření, které by mělo později zabránit dalším chybám při opravování fiktivního termínu na skutečný termín. Fiktivní termín cesty neumožňuje přesně ohraničit začátek a konec pojistné ochrany storna.
4) Nové pojištění je možné sjednat pouze k zájezdům, ke kterým CK uzavřela dodatek ke smlouvě o zájezdu s jednoznačně stanoveným novým termínem jeho konání.
5) Uzavření dodatku ke smlouvě s novým termínem cesty je rovnocenné jako uzavření nové smlouvy o zájezdu a vzniká povinnost sjednat nové pojištění v den uzavření dodatku, neboť plná cena zájezdu již byla uhrazena (viz pojistné podmínky nebo smluvní ujednání).

Pojištění (sazby Evropa):

UNIQA K5S: 28 Kč/den - včetně storno s limitem 15tis. Kč 
UNIQA K6S: 39 Kč/den - včetně storno s limitem 30tis. Kč
UNIQA – EXCLUSIVE K7S: 57 Kč/den - včetně storno s limitem 60 tis.Kč
ČP paušál / do 90 dnů pobytu: 990 Kč, s limitem na storno 100tis.Kč

Pojištění storno poplatků je vždy se spolúčastí 20% ! 

Samostatné pojištění storno letenky s 0% spoluúčastí - nutno sjednat a uhradit společně v okamžiku nákupu letenky (není možno objednmat jako součást celého pobytu/zájezdu, ale jen při nákupu samostatné letenky):
letenka do 10 000 Kč / cena 400 Kč
letenka do 50 000 Kč / cena 850 Kč

Výše uvedené pojištění je rovněž vhodné pro služební cesty namenuálního charakteru.
Ke stažení ZDE

 


Co je u nás nového

Jihlava Příměstský tábor AJ 2v1 27.7.-31.7.2020

Angličtina 6.-7.tř. ZŠ učebnice PROJECT + 4x týdně odpolední dobrovolný zábavný program Tábor je určen žákům 6.-7.tř.ZŠ, kterým nebylo umožněno účastnit se výuky ve škole Face to Face a složitou…

Manipulační poplatek za změnu COVID-19 /individuální klienti

STANOVISKO CK ALBION MORAVIA s. r. o. K SITUACI TÝKAJÍCÍ SE KORONAVIRU COVID 19 A S NÍM SOUVISEJÍCÍCH OPATŘENÍ NAŘÍZENÝCH VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Vážení klienti, úvodem našeho prohl…

Akreditované kurzy AJ pro učitele ZŠ/SŠ BRNO

PRO UČITELE 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ              Počet hodin: 32 vyučovacích hodin         Cena: 4 500 Kč při minimální účasti 5 osob    Term…

Bonus 100 GBP pro učitele

Studijní a poznávací zájezdy pro školní kolektivy. BONUS PRO UČITELE: objednejte zájezd do 30.11.2019 s výjzdem jaro 2020 a získejte bonus ve formě kapesného 100 GBP! Nabídka zájezdů zdeANGLIE • SKOTSKO …