Pojištění

Nabízíme kvalitní služby pojišťovny UNIQA - vhodné pro služební cesty nemanuální činnosti a pro výjezdy na zájezdy se studiem jazyků.

Pojištění na cesty a pobyt v zahraničí (sazby Evropa): POZOR od 14.12 2020 nové 

Vztahuje se pojištění UNIQA na COVID-19?

Pojištění, které vám ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA nabízíme, se vztahuje vždy na onemocnění COVID-19:
Sazba A,B,C: UNIQA v základním pojištění pokrývá náklady na léčbu v zahraničí v souvislosti s onemocněním pojištěného, včetně onemocnění COVID-19
Sazba A,B,C: UNIQA kryje náklady, které pojištěnému vzniknou v souvislosti s karanténou v zahraničí
a) s indikací onemocnění COVID-19, kteří se léčí (jsou v karanténě/izolaci)
b) bez indikace onemocnění COVID-19/neprokázal se, ale uvalena karanténa
POZOR b) jen s připojištěním „P“ PANDEMIE COVID / sazba 32 Kč/den – možno sjednat k sazbě A,B,C
Sazba A,B,C: náklady, které vzniknou v důsledku zrušení plánované cesty před nástupem na cestu, pokud pojištěný onemocní covid-19, případně je pojištěný spolucestujícím jiného pojištěného s pozitivní indikací na COVID-19 /cestující společně tj. na jedné pojistné smlouvě/.
Prostá karanténa před nástupem na cestu není předmětem pojistného plnění z pojištění storna – tj. bez indikace onemocněním COVID-19 není součástí krytí pojištění UNIQA z pojištění storna.

POZOR: V případě sjednání pojištění UNIQA VPP2020 dle platných podmínek: pojištění nevylučuje krytí nemoci COVID-19 a to ani z důvodu zařazení do tzv. „červené země“ na vládním semaforu uvedeném na www.mzv.cz

UNIQA A - EXCLUSIVE K7S: 66 Kč/den - včetně storno s limitem 60 tis.Kč
UNIQA B - K5S:
32 Kč/den - včetně storno s limitem 15tis. Kč 
UNIQA C - EXCLUSIVE K6S: 45 Kč/den - včetně storno s limitem 30tis. Kč
Pojištění storno poplatků je vždy se spoluúčastí 20% ! 

PŘEHLED POJIŠTĚNÍ ke stažení ZDE

ČP - samostatné pojištění storno letenky s 0% spoluúčastí - nutno sjednat a uhradit společně v okamžiku nákupu letenky (není možno objednmat jako součást celého pobytu/zájezdu, ale jen při nákupu samostatné letenky):
letenka do 10 000 Kč / cena 400 Kč
letenka do 50 000 Kč / cena 850 Kč

UNIQA "P" PANDEMIE COVID připojištění Evropa Připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie 
k sazbě K5S/K6S /K7S: 32 Kč/den
Náklady na ubytování: 10 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu:10 000 Kč
Rozsah připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie pro cestovní kanceláře
Pojistitel uhradí nad rámec VPP následující náklady v souvislosti s pandemií / epidemií:
1) Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény:
- v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem
Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno maximálně do doby ukončení karantény.
2) Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě
- karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem
Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě. 
3) Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.
4) Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).
Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění. 


Co je u nás nového

Mnichov sleva až 30%

BWS Germanlingua nabízí slevu 15% na standartní a intenzivní kurz NJ rezervovaný do 31.3.2021 s výjezdem v roce 2021-2022 v délce 2-4 týdny. Sleva 30% na výuku u pobytů delších, než 4 týdny.Testování…

IELS Malta sleva 10%

Sleva 10% na jazykové kurzy na Maltě od školy IELS 10% OFF on our Special Offer Packages until 31st March 2021 for arrivals until October 2021 Included in all the packages: • Standard General English (20 lessons/week); • Registration Fee; • Course Book; • Return…

Sprachcaffe Malta - sleva 500 Kč za každý týden

Objednejte si nejpozději 15.03.2021 jazykový kurz ve škole Sprachcaffe a získejte SLEVU 500 Kč / za týden! Nabídka platí pro kurzy pro dospělé: Malta.Více o škole ZDEPCR test – there are always two options in Malta. One…

AKCE Malta, Irsko, UK - škola EC / 2+1 týden zdarma

škola EC nabízí na přihlášky obdržené do 31.4.2021 • na kurzy se začátkem před 31.5. a po 31.8.2021 • není možná kombinace další slevy MALTA • Bookings of 2 weeks or more, get 1 week free in residence (2+1…