Pojištění

Nabízíme kvalitní služby pojišťovny UNIQA - vhodné pro služební cesty nemanuální činnosti a pro výjezdy na zájezdy se studiem jazyků.

Pojištění na cesty a pobyt v zahraničí (sazby Evropa): KE STAŽENÍ ZDE A VYSVĚTLIVKY

Vztahuje se pojištění UNIQA na COVID-19?

Pojištění, které vám ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA nabízíme, se vztahuje vždy na onemocnění COVID-19:
Sazba A,B,C: UNIQA v základním pojištění pokrývá náklady na léčbu v zahraničí v souvislosti s onemocněním pojištěného, včetně onemocnění COVID-19
Sazba A,B,C: UNIQA kryje náklady, které pojištěnému vzniknou v souvislosti s karanténou v zahraničí
a) s indikací onemocnění COVID-19, kteří se léčí (jsou v karanténě/izolaci)
b) bez indikace onemocnění COVID-19/neprokázal se, ale uvalena karanténa
POZOR b) jen s připojištěním „P“ PANDEMIE COVID / sazba 32 Kč/den – možno sjednat k sazbě A,B,C
Sazba A,B,C: náklady, které vzniknou v důsledku zrušení plánované cesty před nástupem na cestu, pokud pojištěný onemocní covid-19, případně je pojištěný spolucestujícím jiného pojištěného s pozitivní indikací na COVID-19 /cestující společně tj. na jedné pojistné smlouvě/.
Prostá karanténa před nástupem na cestu není předmětem pojistného plnění z pojištění storna – tj. bez indikace onemocněním COVID-19 není součástí krytí pojištění UNIQA z pojištění storna. K tomu účelu je možné sjednat "K" karanténa.

UNIQA K7S: 66 Kč/den - včetně storno s limitem 60 tis.Kč
K“ nelze sjednat samostatně bez „P“, K/P je vázáno na základní pojištěni UNIQA
“P” Pandemie COVID19 / k sazbě C: 42 Kč/den
“K” Karanténa COVID19 / k sazbě C: 520 Kč/paušál

UNIQA K5S:
32 Kč/den - včetně storno s limitem 15tis. Kč 
UNIQA K6S: 45 Kč/den - včetně storno s limitem 30tis. Kč
K“ nelze sjednat samostatně bez „P“, K/P je vázáno na základní pojištěni UNIQA
“P” Pandemie COVID19 / k sazbě A/B: 32 Kč/den
“K” Karanténa COVID19 / k sazbě A/B: 197 Kč/paušál

Pojištění storno poplatků je vždy se spoluúčastí 20% ! 

GENERALI ČP
Generali ČP samostatně LETENKA: 450 Kč / STORNO s limitem 10 tis. Kč, 0% spoluúčast / nutno sjednat a uhradit společně v okamžiku nákupu letenky (není možno objednmat jako součást celého pobytu/zájezdu, ale jen při nákupu samostatné letenky.
Generali ČP LV 04 + storno letenky: k zakoupené letence bez dalších služeb / pojištění storno letenky do 10 tis. Kč, 0% spoluúčast, pojištění léčebnách výloh a asistenčních služeb: 900 Kč/paušál


UNIQA "P" PANDEMIE COVID připojištění Evropa Připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie 
Náklady na ubytování: 10 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu:10 000 Kč
Rozsah připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie pro cestovní kanceláře
Pojistitel uhradí nad rámec VPP následující náklady v souvislosti s pandemií / epidemií:
1) Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény:
- v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem
Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno maximálně do doby ukončení karantény.
2) Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě
- karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem
Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě. 
3) Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.
4) Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).
Preventivní domácí karanténa ( jen s připojištěním "K" ) nebo uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění. 

UNIQA "K"Karanténa
Připojištění sazbou K K2 je k zájezdům a službám, za podmínek dodržení předchozích ujednání, možné platně sjednat:nejpozději 30 dnů před nástupem cesty, pokud byly zájezd nebo služby zakoupeny v době delší než 30 dnů před nástupem cesty (bez ohledu na časový rozvrh splátek ceny zájezdu nebo služeb) nejpozději následující den po zaplacení plné výše ceny zájezdu nebo služeb, pokud byly zájezd nebo služby zakoupeny v době kratší než 30 dnů před nástupem cesty


Co je u nás nového

COVID-19 podmínky pro cestování

CESTOVÁNÍ - PODMÍNKY www.mzv.czPodmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19 ZDEPřehled podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí ZDE Velká BritánieIrskoMaltaNěmeckoRakousko Port…

Všeobecné podmínky - nevratná záloha od 15.4.2021

S platností od 15.04.2021 vstupují v platnost nové všeobecné podmínky: ZDEALBION si účtuje nevratnou odčitatelnou zálohu na objednání pobytu v zahraničí ve výši 5 000 Kč (u vybraných škol…

IELS Malta sleva 2022

SLEVA - jazykové kurzy na Maltě od školy IELS Na objednávky přijaté do 31.1.2022 platí sleva 10% z cen kurzovnéhoPOZOR - speciální cenové balíčky na min. 3 týdenní balíčky ( vý…

Sprachcaffe Malta - sleva 40 EUR za týden

Objednejte si nejpozději 13.1.200.2021 jazykový kurz ve škole Sprachcaffe a získejte SLEVU 40 EUR/ za týden! Nabídka platí pro kurzy pro dospělé: Malta.Více o škole ZDE