Zásady GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

ALBION MORAVIA s.r.o., M.Horákové 14, Brno 602 00, IČ 29306817
ALBION - jazyková a vzdělávací agentura, spol. s r.o., M.Horákové 14, Brno 602 00, IČ 47670002
ALBION jazyková škola, s r.o., M.Horákové 14, Brno 602 00, IČ 26218917
jako správce osobních údajů Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) ze dne 27.4.2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen GDPR).

Totožnost správce: 

ALBION MORAVIA s.r.o.
sídlo firmy dle OR: Milady Horákové 14, 602 00 Brno
provozovna: Koliště 13, Brno 
provozovna: Rokycanova 114, Vysoké Mýto
konzultační centrum Jihlava:
 pouze online dolejsi@albionmoravia.cz
IČ: 29306817, DIČ: CZ29306817
Zapsaná v: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 73075

ALBION – jazyková a vzdělávací agentura, spol. s r.o.
sídlo firmy dle OR:Milady Horákové 14, 602 00 Brno
provozovna: Koliště 13, Brno
provozovna: Rokycanova 114, Vysoké Mýto 
IČ: 47670002, DIČ: CZ47670002
Zapsaná v: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 15542

ALBION jazyková škola, s.r.o.
sídlo firmy dle OR:Milady Horákové 14, 602 00 Brno
provozovna: Koliště 13, Brno
provozovna: Rokycanova 114, Vysoké Mýto

IČ: 26218917, DIČ: CZ26218917
Zapsaná v: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 37580

Doc.Ing.Gajdošík Boris, CSc. – Kurzy, školení, semináře
sídlo firmy dle OR:Milady Horákové 324/14, 602 00 BRNO
provozovna: Koliště 13, Brno
provozovna: Rokycanova 114, Vysoké Mýto

IČ: 12187097
Zapsán v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna č.j. MMB/03971/120/2011

Email: info@albionmoravia.cz
Webové stránky: www.jazykyalbion.cz 

Účel zpracování osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci podnikatelské činnosti cestovní kanceláře/jazykové školy. Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely zajištění Vaší dovolené, zájezdu, jazykového kurzu a dalších služeb souvisejících s činností cestovní kanceláře/jazykové školy.

Údaje, které zpracováváme v rámci CK:  jméno, příjmení, pohlaví, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, telefonní číslo, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Dále typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu. Při zařizování víz pro přechodnou dobu shromažďujeme pro příslušnou ambasádu zejména fotografie a nezbytné údaje vyžadované formulářem ambasády příslušné země.

Údaje, které zpracováváme v rámci jazykové školy: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová adresa, telefonní číslo.

Poskytnutí osobních údajů a uzavření smlouvy je dobrovolné, potřebujeme je však pro uzavření a plnění smlouvy. Pokud by jste nám údaje neposkytly, nemůžeme s Vámi uzavřít smlouvu o zájezdu/zajištění jazykového kurzu.

Jak získáváme Vaše údaje: přímo do Vás či od osoby, která objednala zájezd, jehož se účastníte, od zaměstnavatele, případně z veřejně dostupných registrů a rejstříků, jako jsou např. portál www.justice.cz, administrativní registr ekonomických subjektů, živnostenský rejstřík.

Z jakého důvodu zpracováváme Vaše údaje:

1/ na základě Vašeho souhlasu  (souhlas např.  s obchodním sdělením, akčními nabídkami,  s pořizováním fotografií, videozáznamů  během zájezdu). Souhlas bude uveden na smlouvě o zájezdu formou zaškrtnutí daného políčka. Souhlas lze kdykoliv odvolat na emailové adrese: info@albionmoravia.cz  nebo na adrese viz.totožnost správce.

2/ na základě plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli nebo chystáme uzavřít nebo je uzavřená osobou, která ve Vašem zájmu smlouvu uzavřela,

3/ na základě plnění zákonné povinnosti (zákon o DPH, zákon o dani z příjmů atd.).

Komu osobní údaje předáváme v rámci CK: pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře/jazykové školy, zejména: pojišťovně, zahraniční škole, lektorovi v ČR, ubytovacími zařízení, letecké společnosti, průvodci, delegátovi, přepravní společnosti, účetní kanceláři, IT technikům, externím advokátům, správním orgánům v případě povinnosti, při zajištění víza příslušné ambasádě.  Dále pak dle zákonem  stanovených podmínek mohou být Vaše údaje předány např. policii, soudu, finanční správě. Vaše údaje mohou být předány rovněž do třetích zemí za účelem realizace zájezdu a to nezbytně nutné pro plnění smlouvy.

Komu osobní údaje předáváme v rámci jazykové školy: pro účely plnění smlouvy o jazykovém kurzu, sdělené osobní údaje slouží pouze pro interní účely naší firmy a nebudou poskytnuty třetí osobě.

Doba uložení osobních údajů:  na dobu neurčitou nebo dle zákonem stanové lhůty

Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů:

Právo na informace

Máte právo na informace zda, proč a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje.

Právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu

Máte právo požadovat  od cestovní kanceláře/jazykové školy přístup k osobním údajům a máte právo na opravu nepřesných osobních údajů  bez zbytečného odkladu.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů,  pokud budete popírat jejich přesnost, a to po dobu potřebnou k ověření přesnosti; pokud  zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nepožádáte  o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; pokud Vaše  osobní údaje nepotřebujeme, ale požadujete je  pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků.

Máte právo na výmaz

Máte právo na výmaz,  jestliže odvoláte  souhlas, vnesete námitky proti  zpracování, osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, osobní údaje jsou nepotřebné. Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Máte právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat  své osobní údaje, které cestovní kancelář/jazyková škola zpracovává ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo podat stížnost nebo vznést námitku

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, tel.:234665111, web:www.uoou.cz

V případě jakýkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich údajů nám můžete kontaktovat písmeně na info@albionmoravia.cz 


Co je u nás nového

CES Anglie a Skotsko sleva 20%

Volejte ALBION a vyžádejte si cenovou nabídku se slevou 20% na výuku v Anglii a ve Skotsku: 608 111 599, dolejsi@albionmoravia.cz

SEN "Special Education Needs" kurz pro učitele Erasmus+

MALTA ETI SEN "Special Education Needs" kurz pro učitele Erasmus+ This highly interactive and practical course, aimed at professionals working with SEN learners or in an inclusive setting, focuses on best pratice and positive approaches. It provides a solid understanding of the strengths,…

COVID-19 podmínky pro cestování

CESTOVÁNÍ - PODMÍNKY www.mzv.czPodmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19 ZDEPřehled podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí ZDE Velká BritánieIrskoMaltaNěmeckoRakousko Port…

UNIQA připojištění COVID-19

NOVINKA  od 1.12.2022 UNIQA BONUS v ceně pojistného: UNIQA uhradí v případě povinného umístění pojištěného do karantény v zahraničí náklady na ubytování a stravování až do vý…