Kurzy pro učitele/Erasmus+

ERASMUS + / 2014-2020 a 2021-2027

V případě, že byla Vaše žádost úspěšně schválena, ráda bych nabídla možnost spolupráce ohledně realizace výjezdů přes projekt Erasmus+. Jsem připravena Vám nabídnout kvalitní servis a nabídky zpracovat tak aby vyhovovaly Vašim požadavkům a pravidlům projektu. Budu velice ráda, když mě se žádostí o spolupráci oslovíte.
U schválených projektů je stále možnost vysestovat do Velké Británie.

VOLEJTE: Dolejší Pavlína 608 111 599, pište dolejsi@albionmoravia.cz 

Zahrnuje bývalé programy:

·         Comenius ( MŠ, ZŠ a SŠ ) - Projekty mobility osob KA1 - pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ / ZDE

·         Grundtvig ( vzdělávání dospělých ) - Projekty mobility osob KA1 - pracovníci ve vzdělávání dospělých / ZDE

ŽÁDOST O GRANT ( Projekty mobility osob KA1 - pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ)  ZDE

Termín podání žádostí o grant KA1 (mobilita osob - pracovníků škol):  termín bude upřesněn

V praxi to bude vypadá asi takto:

 • Vy jako učitel/ka se zájmem o výjezd budete informovat ředitele Vaší školy
 • Vy jako učitel/ka se zájmem o výjezd se ujmete celého projektu a popř. si vytvoříte tým spolupracovníků, kteří prioritně budou do výjezdů zahrnuti
 • Projekt – žádost o grant – bude vypadat téměř totožně, jako tomu bylo v předchozích letech, jen s tím rozdílem, že nebudete žádat Vy, jako soukromá osoba, ale škola pro učitele
 • Je potřeba mít nějakou globálnější představu o projektu a vytyčit si vzdělávací cíl tzv. European Development Plan (popíšete v žádosti o grant, nic nevytváříte extra, ale tím jak budete v žádsi o grant odpovídat, tím vlastně ten European Developement Plan tvoříte )
 • Do žádosti o grant může být v plánu na výjezd (mobilitu) zhrnut libovolný počet pracovníků školy a není nezbytně nutné, aby to byl jazyká: např. ředitel na seminář, učitel AJ a učitel NJ, sekretářka (pokud je důvod, aby se vzdělávali touto formou ) – vše záleží také na velikosti školy
 • Již nebudou 3 kola, ale 1 kolo, kde budou škole přiděleny finance na dobu trvání 1 až 2 roky.
 • Školy budou moci požadovat finanční prostředky na cestovné, ubytování a stravu, kurz nebo jinou vzdělávací aktivitu, a nově také na zajištění a organizaci vzdělávací aktivity - vše v paušálních částkách.

Role ALBIONu:

 • ALBION bude stále po ruce !
 • Pracovník ALBIONu Vám zajistí v zahraničí škole předregistraci a v případě přidělení grantu zajistí hladký průběh výjezdu!
 • Služby ALBIONu jsou ZDARMA – pracujeme na základě provizí od zahraničních škol, nebereme tedy žádné prostředky za naši pomoc Vám.
 • SJEDNEJTE SI S NÁMI I OSOBNÍ SCHŮZKU - V případě zájmu o spolupráci volejte Dolejší Pavlína, 608 111 599 – ALBION MORAVIA

Chcete-li odeslat projekt Erasmus +, musí žadatelé dodržet tyto kroky: 

Výzva 2021
POZOR - v rámci nových projektů je Velká Británie vyřazena ze seznamu projektových zemí ZDE

Erasmus+ 2021-2027
Termíny vyhlášení Výzev 2021 dosud nejsou známy. Vzhledem k přechodu na nové programové období 2021-2027 ještě nejsou dokončeny všechny nutné procesy. Evropská komise poskytne bližší informace ve věci termínů pravděpodobně v průběhu ledna 2021. Tyto informace následně neprodleně zveřejníme na tomto místě. Příručku programu pak můžeme očekávat přibližně na přelomu února a března.

Délka trvání projektu: 12 - 24 měsíců
Začátek projektového období: mezi 1. červnem 2021 a 31. prosincem 2021

Postup při podání žádosti: předchozí informace - výzva 2020

 1. Seznamte se s Příručkou programu Erasmus+ a dalšími dokumenty Evropské komise.

 2. Registrujte se na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Více informací k tomuto portálu zde

 3. Nahrajte na výše uvedený Portál povinné dokumenty Právní subjekt a Finanční identifikace (více viz Příručka programu Erasmus+).

 4. Vyplňte on-line formulář žádosti (pro přihlášení do systému je nutné mít vytvořený účet EU login - příručka v AJ na záložce Výzva 2020)
  - https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities - School Education a následně: - School Education Staff Mobility (KA101) Po kliknutí na "Apply" se otevře formulář žádosti. Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku "My Application" a zde se zobrazí rozpracované žádosti. 
 5. Vypočítejte vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en.

 6. Vložte do formuláře žádosti povinnou přílohu - čestné prohlášení. V případě, že o projekt žádá konsorcium je nutné doložit také mandátní pověření podepsané mezi koordinátorem konsorcia a jeho jednotlivými členy. Mandátní pověření je možné stáhnout přímo z online žádosti o grant.

 7. Žádost podejte on-line do 5. 2. 2020 do 12:00.
 8. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny vždy na těchto webových stránkách, v termínu stanoveném Příručkou k programu. O zveřejnění výsledků budou zároveň všichni žadatelé informováni e-mailem.

Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

Informace byly čerpány ze stránek DZS: https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/ 


Co je u nás nového

UNIQA připojištění COVID-19

NOVINKA  - UNIQA COVID připojištění Evropa / s sazbě K5S/K6S / 30 Kč/denPřipojištění pro případ COVID-18 či jiné pandemie Náklady na ubytování: 10 000 KčNáklady na náhradní dopravu:10…

Manipulační poplatek za změnu COVID-19 /individuální klienti

STANOVISKO CK ALBION MORAVIA s. r. o. K SITUACI TÝKAJÍCÍ SE KORONAVIRU COVID 19 A S NÍM SOUVISEJÍCÍCH OPATŘENÍ NAŘÍZENÝCH VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Vážení klienti, úvodem našeho prohl…

Akreditované kurzy AJ pro učitele ZŠ/SŠ BRNO

PRO UČITELE 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ              Počet hodin: 32 vyučovacích hodin         Cena: 4 500 Kč při minimální účasti 5 osob    Term…

Bonus 100 GBP pro učitele

Studijní a poznávací zájezdy pro školní kolektivy. BONUS PRO UČITELE: objednejte zájezd do 30.11.2020 s výjzdem jaro 2021 a získejte bonus ve formě kapesného 100 GBP! Nabídka zájezdů zdeANGLIE • SKOTSKO …