Kurzy pro učitele/Erasmus+

ERASMUS + / 2021-2027

V případě, že byla Vaše žádost úspěšně schválena, ráda bych nabídla možnost spolupráce ohledně realizace výjezdů přes projekt Erasmus+. Jsem připravena Vám nabídnout kvalitní servis a nabídky zpracovat tak aby vyhovovaly Vašim požadavkům a pravidlům projektu. Budu velice ráda, když mě se žádostí o spolupráci oslovíte.
U schválených projektů z předchozích výzev je stále možnost vysestovat do Velké Británie.

VOLEJTE: Dolejší Pavlína 608 111 599, pište dolejsi@albionmoravia.cz 

·         Comenius ( MŠ, ZŠ a SŠ ) - Projekty mobility osob KA1 - pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ 

·         Grundtvig ( vzdělávání dospělých ) - Projekty mobility osob KA1 - pracovníci ve vzdělávání dospělých 

ŽÁDOST O GRANT ( Projekty mobility osob KA1 - pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ)  ZDE

Školy mohou každoročně v termínu pro předkládání žádostí podávat své návrhy na projekty s plánem dalšího vzdělávání jejich pracovníků skrze zahraniční mobility. V žádostech popisují plán rozvoje v rámci Evropské unie, tzv. European Development Plan, a plánují aktivity profesního rozvoje svých pracovníků v horizontu 1 roku až 2 let, s ohledem na své i jejich konkrétní a aktuální potřeby.

Organizace oprávěné žádat o grant v sektoru školního vzdělávání naleznete ZDE

Termíny podání žádostí o grant KA1 a žádosti o akrdiatce (mobilita osob - pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ):  https://www.dzs.cz/clanek/byly-vyhlaseny-terminy-vyzvy-programu-erasmus-pro-rok-2022 

V praxi to bude vypadá asi takto:

 • Vy jako učitel/ka se zájmem o výjezd budete informovat ředitele Vaší školy
 • Vy jako učitel/ka se zájmem o výjezd se ujmete celého projektu a popř. si vytvoříte tým spolupracovníků, kteří prioritně budou do výjezdů zahrnuti
 • Projekt – žádost o grant – bude vypadat téměř totožně, jako tomu bylo v předchozích letech, jen s tím rozdílem, že nebudete žádat Vy, jako soukromá osoba, ale škola pro učitele
 • Je potřeba mít nějakou globálnější představu o projektu a vytyčit si vzdělávací cíl tzv. European Development Plan (popíšete v žádosti o grant, nic nevytváříte extra, ale tím jak budete v žádsi o grant odpovídat, tím vlastně ten European Developement Plan tvoříte )
 • Do žádosti o grant může být v plánu na výjezd (mobilitu) zhrnut libovolný počet pracovníků školy a není nezbytně nutné, aby to byl jazyká: např. ředitel na seminář, učitel AJ a učitel NJ, sekretářka (pokud je důvod, aby se vzdělávali touto formou ) – vše záleží také na velikosti školy
 • V případě úspěšné žádosti budou škole přiděleny finance na dobu trvání 1 až 2 roky.
 • Školy budou moci požadovat finanční prostředky na cestovné, ubytování a stravu, kurz nebo jinou vzdělávací aktivitu, a nově také na zajištění a organizaci vzdělávací aktivity - vše v paušálních částkách.

Role ALBIONu:

 • ALBION bude stále po ruce !
 • Pracovník ALBIONu Vám zajistí v zahraničí škole předregistraci a v případě přidělení grantu zajistí hladký průběh výjezdu!
 • Služby ALBIONu jsou ZDARMA – pracujeme na základě provizí od zahraničních škol, nebereme tedy žádné prostředky za naši pomoc Vám.
 • SJEDNEJTE SI S NÁMI I OSOBNÍ SCHŮZKU - V případě zájmu o spolupráci volejte Dolejší Pavlína, 608 111 599 – ALBION MORAVIA

Akreditace organizací

Jednou z novinek nového programu Erasmus+ jsou akreditace organizací. Akreditace Erasmus+ je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a mládeže, které se chtějí v budoucím programu zapojit do mezinárodních projektů mobilit

Erasmus+ 2021-2027
https://www.dzs.cz/aktualni-informace-k-novemu-programu-erasmus-2021-2027-k-nove-vyzve-pro-rok-2021 

Délka trvání projektu: 12 - 24 měsíců
Začátek projektového období: ?

Sazebník pobytových nákladů: ZDE
Upozornění: „cestovní vzdálenost" znamená vzdálenost mezi výchozím místem a místem konání
aktivity; „částka“ pokrývá příspěvek na cestu do místa konání aktivity i zpět.
Kalkulace vzdálenosti pro výpočet cestovného: ZDE
Kurzovné: 80 EUR na účastníka na den, přičemž jednotlivý pracovník může obdržet nejvýše 800 EUR
na kurzovné v rámci jedné grantové dohody.

Jak podat žádost o podporu projektu?

Žádost se podává prostřednictvím oficiálního elektronického formuláře a musí být podána v zemi, ve které je organizace zřízena. Před podáním žádosti doporučujeme seznámit se s aktuální Příručkou programu Erasmus+. Každá organizace, která si žádá o grant v rámci v programu Erasmus+, musí mít své identifikační číslo (OID). Žadatelé, kteří se zúčastnili Erasmu+ v minulých letech, mají již své identifikační číslo přidělené a znovu se neregistrují. Číslo organizace je možné vyhledat na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Žádost musí být psána jedním z oficiálních jazyků EU. 

Standardní projekty / Jak si podat žádost o projekt?

 1. Seznamte se s možnostmi, které program Erasmus+ nabízí. V případě, že s programem Erasmus+ začínáte, či máte jakýkoliv dotaz, neváhejte se obrátit na náš Info Desk.

 2. Rozhodněte se, v jaké Klíčové akci chcete žádost podat: Mobility jednotlivců (KA1) nebo Projekty spolupráce (KA2). V souvislosti s cílovou skupinou, na kterou se zaměřujete, bude váš projekt spadat do určitého sektoru (školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, neformální vzdělávání mládeže, vysokoškolské vzdělávání nebo vzdělávání dospělých). Například pokud plánujete výjezd žáků gymnázia, bude se jednat o projekt spadající do sektoru školního vzdělávání; pokud plánujete výjezd žáků SOŠ, bude se jednat o projekt spadající do sektoru odborného vzdělávání a přípravy. V případě schválení vaší žádosti vám bude přidělen pro konzultace odborný referent právě z příslušného sektoru.

 3. Pokud již vážně uvažujete o projektu, přihlaste se na naše informační semináře, které pravidelně pořádáme pro všechny sektory. Informace o termínech jednotlivých seminářů zveřejňujeme v sekci události. Seznamte se také s příručkou k programu Erasmus+ pro rok 2022. Pomohou vám také metodické příručky k finančnímu řízení projektů a pro instituce zaměřené na formální i neformální vzdělávání.

 4. K vyplnění a předložení žádosti budete potřebovat EU Login, který vám zajistí přístup k online nástrojům Evropské komise. Pokud EU Login nemáte, vytvořte si ho.

 5. Každá organizace, která si žádá o grant v rámci v programu Erasmus+, musí mít své identifikační číslo. Pokud s programem teprve začínáte a číslo ještě nemáte, můžete si jej vytvořit. Nejprve pomocí vyhledávací funkce ověřte, že vaše organizace ještě není registrována. Pokud není, registrujte se a identifikační číslo obdržíte.

Nejste si jisti, jak si žádost o projekt podat? Seznamte se s celým procesem krok za krokem v našem návodu.

Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

Informace byly čerpány ze stránek DZS: https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/ 


Co je u nás nového

CES Anglie a Skotsko sleva 20%

Volejte ALBION a vyžádejte si cenovou nabídku se slevou 20% na výuku v Anglii a ve Skotsku: 608 111 599, dolejsi@albionmoravia.cz

SEN "Special Education Needs" kurz pro učitele Erasmus+

MALTA ETI SEN "Special Education Needs" kurz pro učitele Erasmus+ This highly interactive and practical course, aimed at professionals working with SEN learners or in an inclusive setting, focuses on best pratice and positive approaches. It provides a solid understanding of the strengths,…

COVID-19 podmínky pro cestování

CESTOVÁNÍ - PODMÍNKY www.mzv.czPodmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19 ZDEPřehled podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí ZDE Velká BritánieIrskoMaltaNěmeckoRakousko Port…

UNIQA připojištění COVID-19

NOVINKA  od 1.12.2022 UNIQA BONUS v ceně pojistného: UNIQA uhradí v případě povinného umístění pojištěného do karantény v zahraničí náklady na ubytování a stravování až do vý…

Akreditované kurzy AJ pro učitele ZŠ/SŠ BRNO

PRO UČITELE 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ              Počet hodin: 32 vyučovacích hodin         Cena: 4 500 Kč při minimální účasti 5 osob    Term…