COVID 19 a Víza

CESTOVÁNÍ - PODMÍNKY www.mzv.cz

Pravidla cestování osob očkovaných v ČR do okolních států ZDE

Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19 ZDE

Přehled podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí ZDE

Velká Británie
Irsko
Malta
Německo
Rakousko

Portál očkování: 
pokud máte za sebou plné očkování, doporučuji si připravit/stáhnout/vyžádat platný certifikát ZDE

PO NEMOCI COVID 19

MZV 2.6.2021prodloužilo platnost lékařského potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, a sice z původních 90 dní na à 180 dní.
„Od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 14 dní, ne však více než 180 dní.“
Výjimka z testování pro návrat do ČR:
Vytištěné písemné lékařské potvrzení (https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/lekarske_potvrzeni_covid-19_medical_certificate.pdf) o prodělaném onemocnění COVID-19 v anglickém jazyce, ve kterém lékař potvrdí, že:
- nemáte klinické známky onemocnění covid-19,
- prokazatelně jste prodělali onemocnění covid-19,
- z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci,
- od prvního pozitivního výsledku PCR testu uplynulo alespoň 14 dní, ne však více než 180 dní.

Vstupní víza

ALBION nemůže garantovat udělení vstupního víza, které udělují zastupitelské úřady většinou na základě osobního pohovoru. Povinností zákazníka je vynaložit maximální úsilí při přípravě podkladů pro ambasádu, postupovat dle pokynů ambasády a pracovníka ALBIONu a poskytnout veškeré požadované dokumenty a pravdivé informace. Povinností ALBIONu není před odesláním podkladů na ambasádu doklady a klientem uvedené informace prověřovat a posuzovat jejich důvěryhodnost a pravdivost. V případě, že ambasáda neudělí vízum bude zákazníkovi navrácena zaplacená částka snížena o poplatky / storno poplatky. Výše poplatků je zcela individuální záležitostí a vše závisí na rozhodnutí zahraniční školy a dopravce, kteří budou určovat výši poplatků za zajištěné služby, které nebudou moci být zákazníkem využity z důvodu nezískání vstupních víz. Přesné podmínky obdrží na vyžádání každý zájemce o jazykový kurz při podávání přihlášky.Vždy bude výše poplatků záviset na důvodu zamítnutí žádosti o vízum. V případě, že zákazníkovi bude zamítnut vstup na základě neposkytnutí kompletních, úplných a pravdivých informací ambasádě, vyhrazuje si ALBION právo postupovat při navrácení peněz dle výše uvedených storno podmínek! V každém případě, budou zákazníkovi účtovány poplatky za práci spojenou se zajišťováním jazykového kurzu v minimální výši 3.000,- Kč a další poplatky, které byly prokazatelně vydány ALBIONem za objednané služby včetně storno poplatků zahraničního partnera, dopravce, pojišťovny apod.

BREXIT

DOPORUČUJI cestovat do Velké Británie s platným cestovním pasem.
Podrobné informace jsou průběžně aktuálně zveřejňovány na internetových stránkách Velvyslanectví České republiky v Londýně. 

INFORMACE O PODMÍNKÁCH CESTOVÁNÍ A SITUACI V DANÉ ZEMI: WWW.MZV.CZ


Co je u nás nového

Malta - uzavření škol od 14 July 2021 - online

Maltská vláda v 16:30 dne 9.7.2021 oznámila, že uzavírá dočasně maltské jazykové školy od 14.7.2021. Školy budou od 14.7.2021 provozovat online výuku, ubytování pro studenty bude zajištěno. Od 14.7.2021…

COVID-19 podmínky pro cestování

CESTOVÁNÍ - PODMÍNKY www.mzv.cz Pravidla cestování osob očkovaných v ČR do okolních států ZDEPodmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19 ZDEPřehled podmínek ke vstupu…

Všeobecné podmínky - nevratná záloha od 15.4.2021

S platností od 15.04.2021 vstupují v platnost nové všeobecné podmínky: ZDEALBION si účtuje nevratnou odčitatelnou zálohu na objednání pobytu v zahraničí ve výši 5 000 Kč (u vybraných škol…

IELS Malta sleva do 31.3.2021

Rezervace do 31.3. a úhrada zálohy ve výši 2 000 Kč = sleva: bez registračního poplatku za výuku a ubytování a bez sezonního příplaku na výuku v době sezony B, více o škole ZDE: https://www.jazyky-albion…